Luthersk og katolsk? Hvordan skal dette gå?

De fleste vet det vel allerede, men det er altså slik at Berit og Theodor tilhører hver sin del av kristenheten: Berit er luthersk mens Theodor konverterte til den katolske tro for noen år siden. Selv om det er en svært smertelig ting med denne splitten, ser det ut til å være vårt kors å være et lite sting som holder den kristelige sømmen sammen. Enhver har sitt kors, og ettersom korsbæring er å etterfølge StorSjefen, er det - i all sin reelle smerte - også en deltakelse i Kristi herlige liv! Så bærer vi ikke dette korset  i egen kraft, men "med ånd og kraft som bevis", slik Paulus skriver til Korinterne.